Sat, Mar 31, 2012 @ Punahou [ 10:00 am ]

2

FINAL 1 2 3 4 5 6 7 R H E
WP (0-16-0) 0 00200X213
PUN (17-5-0) 1 0 3053X12100
AB R H BI BB 2B 3B HR
Punahou AB R H BI BB 2B 3B HR
R. Furuya30210200
M. Sataraka40310210
LIVE BLOG