PLAY-BY-PLAY - Hilo vs. Kahuku, Thu, Dec 9, 2021
First set
KAH - Makayla Fonoimoana (2) kill. Hehea Pulotu (11) assist. KAH 1-0
HILO - Kalikokupuna Kealoha (10) kill. Victoria-Irene Wassman (12) assist. Tied at 1
KAH - Hehea Pulotu (11) kill. KAH 2-1
Hilo point. Tied at 2
KAH - Emmalei Mapu (7) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 3-2
Hilo point. Tied at 3
Kahuku point. KAH 4-3
KAH - Makayla Fonoimoana (2) and Emmalei Mapu (7) block. KAH 5-3
KAH - Anastaysha Mioi (24) ace. KAH 6-3
KAH - Emmalei Mapu (7) kill. ShaCe Niu (15) assist. KAH 7-3
Kahuku point. KAH 8-3
KAH - Emmalei Mapu (7) kill. ShaCe Niu (15) assist. KAH 9-3
KAH - Makayla Fonoimoana (2) kill. ShaCe Niu (15) assist. KAH 10-3
HILO - Kyana Gabriel (8) kill. Eleina Young (7) assist. KAH 10-4
KAH - Emmalei Mapu (7) kill. ShaCe Niu (15) assist. KAH 11-4
KAH - Hehea Pulotu (11) ace. KAH 12-4
Kahuku point. KAH 13-4
KAH - Makayla Fonoimoana (2) kill. Hehea Pulotu (11) assist. KAH 14-4
KAH - Natali Keni (12) and Mele Taumoepeau (10) block. KAH 15-4
HILO - Kamaleimahie Auwae (15) kill. KAH 15-5
Hilo point. KAH 15-6
KAH - Makayla Fonoimoana (2) kill. ShaCe Niu (15) assist. KAH 16-6
HILO - Kyana Gabriel (8) kill. Eleina Young (7) assist. KAH 16-7
KAH - Makayla Fonoimoana (2) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 17-7
KAH - Makayla Fonoimoana (2) ace. KAH 18-7
Kahuku point. KAH 19-7
HILO - Kamaleimahie Auwae (15) kill. Eleina Young (7) assist. KAH 19-8
KAH - Chalei Reid (26) kill. Hehea Pulotu (11) assist. KAH 20-8
HILO - Kalikokupuna Kealoha (10) kill. Eleina Young (7) assist. KAH 20-9
HILO - Kalikokupuna Kealoha (10) solo block. KAH 20-10
KAH - Emmalei Mapu (7) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 21-10
HILO - Navaeh Silva (6) kill. Eleina Young (7) assist. KAH 21-11
KAH - Emmalei Mapu (7) kill. ShaCe Niu (15) assist. KAH 22-11
Kahuku point. KAH 23-11
KAH - Emmalei Mapu (7) kill. ShaCe Niu (15) assist. KAH 24-11
KAH - Makayla Fonoimoana (2) kill. ShaCe Niu (15) assist. KAH 25-11
Second set
KAH - Kalikokukahimakawai Schilling (4) kill. Hehea Pulotu (11) assist. KAH 1-0
KAH - Madison-Marie Mamizuka (27) ace. KAH 2-0
KAH - Makayla Fonoimoana (2) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 3-0
KAH - Makayla Fonoimoana (2) and Mele Taumoepeau (10) block. KAH 4-0
Hilo point. KAH 4-1
Kahuku point. KAH 5-1
KAH - Chalei Reid (26) kill. Mele Taumoepeau (10) assist. KAH 6-1
HILO - Kalikokupuna Kealoha (10) kill. Eleina Young (7) assist. KAH 6-2
KAH - Mele Taumoepeau (10) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 7-2
KAH - Mele Taumoepeau (10) ace. KAH 8-2
KAH - Madison-Marie Mamizuka (27) kill. KAH 9-2
Hilo point. KAH 9-3
KAH - Chalei Reid (26) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 10-3
KAH - Emmalei Mapu (7) kill. ShaCe Niu (15) assist. KAH 11-3
Hilo point. KAH 11-4
Hilo point. KAH 11-5
KAH - Emmalei Mapu (7) kill. ShaCe Niu (15) assist. KAH 12-5
HILO - Kyana Gabriel (8) kill. Eleina Young (7) assist. KAH 12-6
KAH - Natali Keni (12) kill. ShaCe Niu (15) assist. KAH 13-6
KAH - Natali Keni (12) kill. ShaCe Niu (15) assist. KAH 14-6
HILO - Kyana Gabriel (8) kill. Eleina Young (7) assist. KAH 14-7
Hilo point. KAH 14-8
KAH - Makayla Fonoimoana (2) kill. ShaCe Niu (15) assist. KAH 15-8
HILO - Kalikokupuna Kealoha (10) kill. Eleina Young (7) assist. KAH 15-9
Hilo point. KAH 15-10
KAH - Mele Taumoepeau (10) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 16-10
Hilo point. KAH 16-11
Kahuku point. KAH 17-11
KAH - Kalikokukahimakawai Schilling (4) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 18-11
KAH - Chalei Reid (26) kill. Kalikokukahimakawai Schilling (4) assist. KAH 19-11
KAH - Chalei Reid (26) kill. KAH 20-11
KAH - Emmalei Mapu (7) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 21-11
KAH - Kalikokukahimakawai Schilling (4) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 22-11
KAH - Emmalei Mapu (7) solo block. KAH 23-11
HILO - Kalikokupuna Kealoha (10) kill. Eleina Young (7) assist. KAH 23-12
HILO - Eleina Young (7) ace. KAH 23-13
HILO - Navaeh Silva (6) kill. Kyana Gabriel (8) assist. KAH 23-14
Kahuku point. KAH 24-14
Kahuku point. KAH 25-14
Third set
KAH - Kalikokukahimakawai Schilling (4) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 1-0
KAH - Mele Taumoepeau (10) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 2-0
KAH - Chalei Reid (26) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 3-0
Kahuku point. KAH 4-0
Hilo point. KAH 4-1
KAH - Chalei Reid (26) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 5-1
KAH - Mele Taumoepeau (10) ace. KAH 6-1
KAH - Chalei Reid (26) and Emmalei Mapu (7) block. KAH 7-1
KAH - Makayla Fonoimoana (2) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 8-1
Kahuku point. KAH 9-1
Kahuku point. KAH 10-1
KAH - Chalei Reid (26) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 11-1
KAH - Emmalei Mapu (7) and Kalikokukahimakawai Schilling (4) block. KAH 12-1
Hilo point. KAH 12-2
KAH - Kalikokukahimakawai Schilling (4) kill. Madison-Marie Mamizuka (27) assist. KAH 13-2
KAH - Dakoda Keni (23) kill. KAH 14-2
KAH - Dakoda Keni (23) ace. KAH 15-2
HILO - Trina-D Grube (3) kill. Eleina Young (7) assist. KAH 15-3
KAH - Makayla Fonoimoana (2) kill. KAH 16-3
KAH - Anastaysha Mioi (24) ace. KAH 17-3
HILO - Kamaleimahie Auwae (15) kill. Eleina Young (7) assist. KAH 17-4
Hilo point. KAH 17-5
KAH - Makayla Fonoimoana (2) kill. Dakoda Keni (23) assist. KAH 18-5
KAH - Hehea Pulotu (11) ace. KAH 19-5
Hilo point. KAH 19-6
HILO - Victoria-Irene Wassman (12) ace. KAH 19-7
KAH - Mele Taumoepeau (10) kill. Dakoda Keni (23) assist. KAH 20-7
Kahuku point. KAH 21-7
Hilo point. KAH 21-8
HILO - Eleina Young (7) ace. KAH 21-9
HILO - Eleina Young (7) ace. KAH 21-10
Kahuku point. KAH 22-10
HILO - Kalikokupuna Kealoha (10) kill. Eleina Young (7) assist. KAH 22-11
HILO - Kalikokupuna Kealoha (10) ace. KAH 22-12
Hilo point. KAH 22-13
Kahuku point. KAH 23-13
HILO - Kyana Gabriel (8) kill. Eleina Young (7) assist. KAH 23-14
Kahuku point. KAH 24-14
HILO - Kyana Gabriel (8) kill. Eleina Young (7) assist. KAH 24-15
HILO - Trina-D Grube (3) ace. KAH 24-16
Kahuku point. KAH 25-16